Close

4 czerwca, 2018

Jak uzyskać dobrą kompozycję zdjęcia

white concrete building

Kompozycja zdjęcia, to fundament fotografii. Możemy dysponować świetnym sprzętem fotograficznym, dobrze operować światłem, znaleźć ciekawy temat, a jednak bez wspomnianego powyżej czynnika nasze zdjęcie nie będzie w pełni udane.

Właściwa kompozycja zdjęcia, to ten magiczny element, który niejednokrotnie nawet niezbyt ciekawy temat może zamienić w coś interesującego. Jednak za nim będziemy z powodzeniem eksperymentować , warto zaznajomić się z podstawami. Najczęściej można się spotkać z zasadą trójpodziału. Polega on na przecięciu kadru wyobrażonymi liniami, które podzielą zdjęcie na dziewięć równych części. To właśnie one będą wyznaczały rusztowanie dla uchwyconej sceny.

Wykonując zdjęcie staramy się umieścić kluczowe elementy na wcześniej określonych liniach, a jeszcze lepiej na miejscach, w których się krzyżują.

Bardzo ciekawy efekt da nam wykorzystanie naturalnych linii znajdujących się w kadrze takich jak np. gałęzie drzew, krawędzie budynków i skorelowanie ich z liniami wyznaczonymi przez kadrowanie.

Przykładowo wyobraźmy sobie, że stoimy na plaży. Przed nami rozpościera się horyzont, który będziemy chcieli umieścić na dolnej linii naszego zdjęcia. Gdzieś z prawej strony wynurza się latarnia morska. Ten prosty element ustawimy z prawej strony na prostopadłej linii do horyzontu. Jeżeli wykonujemy na tym tle zdjęcie portretowe, to fotografowaną twarz umieszczamy na przecięciu linii przy lewej krawędzi.
Zanim będziemy łamać poznane reguły w poszukiwaniu jak najlepszego efektu, warto dokładnie przećwiczyć podstawy. W tym celu nie zawsze musimy posługiwać się aparatem, możemy wielokrotnie  wykonywać ćwiczenia przy użyciu wyobraźni, co z pewnością przełoży się na nasz warsztat. Pamiętajmy, że najbardziej udane zdjęcia warto będzie przesłać do wywołania, aby nie uległy zapomnieniu na karcie pamięci naszego aparatu czy smartfona.