Close

zdjęcia online

Czy warto korzystać z plików RAW, kiedy wywołujemy zdjęcia online?

Kiedy wysyłamy zdjęcia do wywołania, musimy zapisać je w formacie JPEG, większość fotolabów obsługuje właśnie ten rodzaj plików. Jednak przygotowując zdjęcia do przesłania online, możemy wykorzystać dobrodziejstwa plików RAW. Obecnie większość aparatów cyfrowych pozwala nam zapisywać obraz nie tylko w popularnym pliku JPEG, ale właśnie w formacie RAW. Co kryje […]

Read More