Close

Alternatywna metoda przesyłania plików

Proszę z niej korzystać jeżeli z jakiejś przyczyny nasz program online nie spełnia Państwa potrzeb.

Zdjęcia muszą być spakowane do archiwum: zip/rar
Maksymalna wielkość archiwum to 100 MB

W przypadku większej ilości zdjęć, naleleży przygotować odpowiednią ilość paczek.

Przesłane pliki muszą zawierać informację dotyczącą zamawianego rozmiaru, rodzaju papieru, oraz formatowania. W dodatkowym polu należy umieścić adres do wysyłki, oraz kontaktowy nrumer telefonu.

Prześlij pliki
Zamów zdjęcia